POLICE RENDŐRSÉG Virus

Also Known As: POLICE RENDŐRSÉG Ransomware
Distribution: Low
Damage level: Severe

POLICE RENDŐRSÉG virus - how to unlock your PC?

What is POLICE RENDŐRSÉG?

POLICE RENDŐRSÉG (A számítógép zárolva lett) is a virus and should not be treated as a legitimate message from the Hungarian police. This is a ransomware infection from a family called Reventon. Cyber criminals responsible for creating this family, use localized versions of deceptive messages demanding payment of fines for supposed law infringements. This particular screen locker is designed to scare PC users predominantly from Hungary. The message exploits the name of POLICE RENDŐRSÉG and uses their logo. None of the text in this ransomware infection is legitimate - the Hungarian police do not send messages of this nature to computer users. This is a virus developed by cyber criminals.

Police Rendorseg virus

If your computer screen is locked by a message of this type, your PC is infected with a ransomware infection. Do not pay the 25000 HUF or 100 Euro fine - you will lose your money and your computer will remain locked. The best way to treat such a message is to ignore the bogus statements and eliminate it from your computer. Neither the Hungarian police, nor any other authorities worldwide, use screen lockers to collect fines for online piracy or other law violations.

A ransomware virus targeted at PC users from Hungary, using a variant of the deceptive message:

Magyarorszag Rendorseg Police ransomware virus

As mentioned above, POLICE RENDŐRSÉG (A számítógép zárolva lett) ransomware is derived from the Reveton family of screen lockers. This type of ransomware infects PC users all over the world, and moreover, cyber criminals have translated its text into most European languages. To make the messages appear authentic, cyber criminals exploit the names of local authorities within the targeted countries. For example, a computer user from the USA with an infected PC, would receive the message as if it came from FBI. Do not trust this message or pay the fine. Use the removal instructions provided to eliminate this scam from your computer.

Ukash (Smart Voucher Limited) is a legitimate company and not related to ransomware viruses - cyber criminals use this service to extort money from unsuspecting PC users.

Deceptive message shown in POLICE RENDŐRSÉG (A számítógép zárolva lett) virus:

POLICE RENDŐRSÉG OSZTÁLY ELLENI KIBERBŰNÖZÉS .
A jelen számítógépen elvégzett művelet bejegyzésre kerül. Ha web-kamerát, használ, fényképek és videók megőrzésre kerülnek az azonosítása érdekében. Az Ón IP-címe és azzal kapcsolatos domén neve szerint Ön könnyen azonosítható. A számítógép zárolva lett!
Az Ön számítógép működését megszöntettük a meg nem engedett kibernetikus aktivitás miatt. Lehetséges, megsértene az egyik alábbi jogszabályt: zatacikk - szerzői jog Birság vagy bebörtönözés 4 évig (A szerző: jogga: védett fájlok használata vagy terjesztése — filmek, szoftver) 183.cikk - Pornográfiai termékek Birság vagy bebOrtönözés 2 év.g (Pornografiai fajlok használata vagy terjesztése) 184. cikk - Pornográfiai termékek gyerekek részvételével (18 éves alatti) Bebörtönözés 13 evig Pornográfiai fájlok használata vagy terjesztése) 104.cikk — Terrorizmus népszerűsitése Bebörtönözés 25 évig (13eépetT a terrorszervezet oldalaira) 297. cikk —Számitógép gondatlan használata, amelyik súlyos kár okozott Birság vagy bebörtenozes 2 evEg (az on szamitógepe virussa: fertőzött, amelyik sorjában más számítógépet befertőzött) 108. cikk —Szerencsejátékok Birság vagy bebörtönözés 2 év.g (Szerencsejátékokat játszott, de az On országa törvényei szerint a szerencsejátékok üzlete Az augusztus 22-i kormányrendelettel megfelelően minden fenn jogsertést feitételesnek minősithetnek a birság fizetesénél. A bírság összege 20 000 hu C. Önnek a jogsertés felfedezése utan 48 órán belül fizetést kell teljeíteni. Ha birságot nem fizet, automatikusan pert inditunk On ellen. bírság fizetése után a számítógépe kiblokkolásra kerül.

Quick menu:

POLICE RENDŐRSÉG virus removal:

Step 1

Start your computer in Safe Mode. Click Start, click Shut Down, click Restart, click OK. During your computer starting process press the F8 key on your keyboard multiple times until you see the Windows Advanced Option menu, then select Safe Mode with Networking from the list.

Safe Mode with Networking

Video showing how to start Windows 7 in 'Safe Mode with Networking':

Step 2

Log in to the account infected with the POLICE RENDŐRSÉG virus. Start your Internet browser and download a legitimate anti-spyware program. Update the anti-spyware software and start a full system scan. Remove all entries detected.


Download remover for POLICE RENDŐRSÉG Ransomware
1) Download and install   2) Run system scan   3) Enjoy your clean computer!

By downloading any software listed on this website you agree to our Privacy Policy and Terms of Use. Free scanner checks if your computer is infected. To remove malware, you have to purchase the full version of Reimage.


If you cannot start your computer in Safe Mode with Networking, try performing a System Restore.

Video showing how to remove a ransomware virus using 'Safe Mode with Command Prompt' and 'System Restore':

1. During your computer starting process, press the F8 key on your keyboard multiple times until the Windows Advanced Options menu appears, and then select Safe Mode with Command Prompt from the list and press ENTER.

Boot your computer in Safe Mode with Command Prompt

2. When Command Prompt Mode loads, enter the following line: cd restore and press ENTER.

system restore using command prompt type cd restore

3. Next, type this line: rstrui.exe and press ENTER.

system restore using command prompt rstrui.exe

4. In the opened window, click 'Next'.

restore system files and settings

5. Select one of the available restore points and click "Next" (this will restore your computer system to an earlier time and date, prior to the ransomware infiltrating your PC).

select a restore point

6. In the opened window, click 'Yes'.

run system restore

7. After restoring your computer to a previous date, download and scan your PC with recommended malware removal software to eliminate any remnants of the POLICE RENDŐRSÉG virus.

Download remover for POLICE RENDŐRSÉG Ransomware
1) Download and install   2) Run system scan   3) Enjoy your clean computer!

By downloading any software listed on this website you agree to our Privacy Policy and Terms of Use. Free scanner checks if your computer is infected. To remove malware, you have to purchase the full version of Reimage.

If you cannot start your computer in Safe Mode with Networking (or with Command Prompt), boot your computer using a rescue disk. Some variants of ransomware disable Safe Mode, making its removal more complicated. For this step, you need access to another computer. After removing POLICE RENDŐRSÉG scam from your PC, restart your computer and scan it with legitimate antispyware software to remove any possible remnants of this security infection.

Other tools known to remove the POLICE RENDŐRSÉG virus:

aquitainelaughing

so im not a criminal after all? LOL. thanks a lot!