FacebookTwitterLinkedIn

Latvijas Valsts Policija Virus

Also Known As: Informacijas Centrs Ransomware
Damage level: Severe

What is Latvijas Valsts Policija?

The Latvijas Valsts Policija message blocks computer screens demanding payment of a 50 LVL or 100 Euro fine. This is a scam, a ransomware infection, which attempts to trick unsuspecting PC users (predominantly from Latvia) into paying a bogus fine for supposed law violations.

Neither Latvijas Valsts Policija nor any other international authority or organization use such messages to collect fines for any law violations. Notice that paying this fine using Ukash or PaySafeCard services is equivalent to sending your money to cyber criminals.

Latvijas Valsts Policija virus

This message has no connection with genuine authorities and is a direct consequence of Trojan infections. This particular ransomware originates from a family called Reveton and targets PC users predominantly from Latvia.

These screen lockers are localized - computer users from different counties see adapted variants of this message as if delivered by various local authorities. For example, PC users from Canada see this message in English as if sent by the Royal Canadian Mounted Police.

The Latvijas Valsts Policija message locks computer screens and is a scam which should not be trusted. This message exploits the name and graphics of Latvia's police, 'EC3 Europol' and 'Informacijas Centrs'. Ransomware from the Reveton family often infiltrates users' computers using 'exploit kits' capable of exploiting any detected security vulnerabilities.

Localisation of these deceptive messages is possible due to the capability of the ransomware infection to detect computer IP addresses. If you observe this message on your computer screen, use the removal guide provided to eliminate this scam.

A fake message displayed by the Latvijas Valsts Policija virus:

LATVIJAS VALSTS POLICIJA
UZMANĪBU! Jusu dators ir bloķets, vismaz viena iemesla del no tiem, kuri ir noradīti zemāk..
Jūs pārkāpat «Autortiesību un blakustiesību aizsardzības likumu» (Video, mūzika, programmatūra) un nelikumīgi izmantojiet vai izplatiet informāciju, kas aizsargāta ar autortiesībam, tādējādi pārkāpjot Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 128. pantu.
Kriminālprocesa kodeksa 128. pants paredz sodu no 200 līdz 500 minimālu algu vai brīvības atoemšanu no 2 līdz 8 gadiem.
Jūs skatījāt vai izplatāt aizliegta pornogrāfiska satura (Bērnu pornogrāfija/zoofīlija u t.t.) informāciju, tādējādi pārkāpjot Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 202. pantu. Kriminālprocesa kodeksa 202. pants paredz brīvības atņemšanu no 4 līdz 12 gadiem. Nelikumīga piekluve datora datiem ir uzsākta no Jūsu datora, vai Jūs.
Kriminālprocesa kodeksa 208. pants paredz sodu līdz LV1 100.000 un/vai brīvības atņernšanu no 4 līdz 9 gadiem.
Nelegālā piekluve ir uzsākta no Jūsu datora bez Jūsu ziņas vai piekrišanas, Jūsu dators var būt inficēts ar Ļaunprātīgu programmatūru, tādējādi Jūs pārkāpjat likumu par nevīžīgu personāla datora izmantošanu.
Kriminālprocesa kodeksa 210. pants paredz naudas sodu no LVL 2.000 līdz LV1 8.000.
Spama izplatīšana vai cita prettiesiska reklāma ir veikta no Jūsu dator,a kā pelņas iegušanas aktivitāte vai bez Jūsu zināšanas, Jūsu dators var būt inficēts ar Ļaunprātīgu programmatūru.
Kriminālprocesa kodekss paredz naudas sodu līdz LVL 250.000 un brīvības atņernšanu līdz 6 gadiem. Ja šī darbība ir veikta bez Jūsu zināšanas, Jums tiek piemerots Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 210. pants.
Jūsu personība un adrese pašlaik tiek identificēti, krimināllieta būs uzsākta pret Jums ar vienu vai vairākiem norādītiem pantiem nākamo 72 stundu
Saskaņā ar grozījumiem Latvijas Kriminālprocesa kodeksā uz 2013. gada 04, februāra, šis likurna pārkāpumu (ja tas nav atkartoti - pirmo reizi) var uzskatīt par nosacījumu, ja Jūs maksājat valstij sodu.
Soda naudu var maksāt tikai 72 stundu laikā pēc pārkāpuma veikšanas. Tiklīdz kad 72 stundas pēc pārkāpuma, lai varētu samaksāt naudas sodu, beidzas, krimināllieta ir automātiski ierosināta pret jums nākamo 72 stundu laikāl Soda apmērs ir LVL 50 vai €100. Jūs varat maksāt sodu pār PaySafeCard vai Ukash.
Kad Jūs samaksāt sodu, Jūs dators būs atbl.oķēts no 1 līdz 72 stundām pēc naudas ieskaitīšanas valsts kontā.

Instant automatic malware removal: Manual threat removal might be a lengthy and complicated process that requires advanced computer skills. Combo Cleaner is a professional automatic malware removal tool that is recommended to get rid of malware. Download it by clicking the button below:
▼ DOWNLOAD Combo Cleaner By downloading any software listed on this website you agree to our Privacy Policy and Terms of Use. To use full-featured product, you have to purchase a license for Combo Cleaner. 7 days free trial available. Combo Cleaner is owned and operated by Rcs Lt, the parent company of PCRisk.com read more.

Quick menu:

Latvijas Valsts Policija virus removal:

Step 1

Start your computer in Safe Mode. Click Start, click Shut Down, click Restart, click OK. During your computer starting process press the F8 key on your keyboard multiple times until you see the Windows Advanced Option menu, then select Safe Mode with Networking from the list.

Safe Mode with Networking

Video showing how to start Windows 7 in "Safe Mode with Networking":

Step 2

Log in to the account infected with Latvijas Valsts Policija virus. Start your Internet browser and download a legitimate anti-spyware program. Update the anti-spyware software and start a full system scan. Remove all entries detected.


If you cannot start your computer in Safe Mode with Networking, try performing a System Restore.

Video showing how to remove ransomware virus using "Safe Mode with Command Prompt" and "System Restore":

1. During your computer starting process, press the F8 key on your keyboard multiple times until the Windows Advanced Options menu appears, and then select Safe Mode with Command Prompt from the list and press ENTER.

Boot your computer in Safe Mode with Command Prompt

2. When Command Prompt Mode loads, enter the following line: cd restore and press ENTER.

system restore using command prompt type cd restore

3. Next, type this line: rstrui.exe and press ENTER.

system restore using command prompt rstrui.exe

4. In the opened window click "Next".

restore system files and settings

5. Select one of the available Restore Points and click "Next" (this will restore your computer system to an earlier time and date, prior to the ransomware infiltrating your PC).

select a restore point

6. In the opened window click "Yes".

run system restore

7. After restoring your computer to a previous date, download and scan your PC with recommended malware removal software to eliminate any remnants of Latvijas Valsts Policija virus.

If you cannot start your computer in Safe Mode with Networking (or with Command Prompt), boot your computer using a rescue disk. Some variants of ransomware disable Safe Mode, making its removal difficult. For this step, you require access to another computer.

After removing the Latvijas Valsts Policija virus from your PC, restart your computer and scan it with legitimate antispyware software to remove any possible remnants of this security infection.

Other tools known to remove the Latvijas Valsts Policija virus:

▼ Show Discussion

About the author:

Tomas Meskauskas

Tomas Meskauskas - expert security researcher, professional malware analyst.

I am passionate about computer security and technology. I have an experience of over 10 years working in various companies related to computer technical issue solving and Internet security. I have been working as an author and editor for pcrisk.com since 2010. Follow me on Twitter and LinkedIn to stay informed about the latest online security threats. Contact Tomas Meskauskas.

PCrisk security portal is brought by a company RCS LT. Joined forces of security researchers help educate computer users about the latest online security threats. More information about the company RCS LT.

Our malware removal guides are free. However, if you want to support us you can send us a donation.

About PCrisk

PCrisk logo

PCrisk is a cyber security portal, informing Internet users about the latest digital threats. Our content is provided by security experts and professional malware researchers. Read more about us.

Malware activity

Global malware activity level today:

Medium threat activity

Increased attack rate of infections detected within the last 24 hours.

QR Code
Informacijas Centrs Ransomware QR code
Scan this QR code to have an easy access removal guide of Informacijas Centrs Ransomware on your mobile device.
We Recommend:

Get rid of Windows malware infections today:

▼ REMOVE IT NOW
Download Combo Cleaner

Platform: Windows

Editors' Rating for Combo Cleaner:
Editors ratingOutstanding!

[Back to Top]

To use full-featured product, you have to purchase a license for Combo Cleaner. 7 days free trial available. Combo Cleaner is owned and operated by Rcs Lt, the parent company of PCRisk.com read more.