FacebookTwitterLinkedIn

Policajného Zboru Virus

Also Known As: Policajného Zboru Ransomware
Damage level: Severe

What is Policajného Zboru?

The Policajného Zboru message, "VAROVANIE! Váš osobný počrtač je uzamknutý z bezpečnostných dévodov by z nasledujúcich dávodov", is a scam and should not be trusted. The message is not sent by any legitimate authorities from Slovakia, it is a ransomware virus created by cyber criminals.

The main purpose of this deceptive screen-blocking message is to scare PC users from Slovakia into paying a bogus 100 Euro fine (using paysafecard) for alleged law violations such as watching pornography involving minors, using pirated copies of music or video files, etc.

In fact, no authorities or organizations, internationally, use computer screen-blocking messages to collect fines for any law infringements.

Policajného Zboru Virus

These messages are known as 'ransomware' and are widely used by cyber criminals to trick unsuspecting Internet users into paying bogus fines. Note that paying the 100 Euro fine as demanded by this message (screenshot below) is equivalent to sending your money to cyber criminals.

This particular ransomware virus originates from a family called Urausy and targets PC users from Slovakia. The fake message is translated into Slovakian and exploits the names of legitimate authorities from Slovakia such as Policajného Zboru, Útvar Osobitného Určenia, and Kriminalistický a Expertízny ústav.

If you observe such a message on your screen ordering payment a fine to unblock your PC, your operating system is infected with a ransomware virus. Do not pay this fine - it is a scam.

Policajného Zboru is just one of many authority names exploited by cyber criminals to make their ransomware appear authentic. Furthermore, ransomware viruses from the Urausy family are localized so that PC users from different countries observe the fake messages in their local language and from the (exploited) names of local authorities.

For example, PC users from the USA (with computers infected by this scam) observe the deceptive message translated into English as if sent by Mandiant USA Cyber Security.

Common sources of ransomware viruses are infected email messages, drive-by downloads, and malicious websites. If your computer screen is already blocked by a message supposedly sent by Policajného Zboru, use the removal guide provided to eliminate this scam.

A fake message presented by the Policajného Zboru Virus:

Policajného Zboru Virus.
Útvar Osobitného Určenia.
Kriminalistický a Expertízny ústav.

VAROVANIE! Váš osobný počrtač je uzamknutý z bezpečnostných dévodov by z nasledujúcich dávodov: Ste obvinený z prezeraniaĺskladovania aialebo distribúcia pornografických materiálov zakázané obsahu (detská pornografia/zvierackosti atd') Že ste porušil Všeobecnú deklaráciu o boji proti šfreniu detskej pornografie a obvinený z trestného činu podra článku 161 trestného zákonmka Slovenské republiky.
Článok 161 trestného zákonníka Slovenské republiky ustanovuje ako trest odňatia slobody v trvanĺ 5-11 rokou.
Tiež ste osoba podozrivá z porušenia "zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s právom" (stahovanie pirátskej hudby, videa neletsenzionnogo softvér) a použitia a/alebo šfrenie obsahu chráneného autorským právom. Tým ste osoba podozrivá z porušenia článku 148 trestneho zákonníka Slovenské republiky.
Článok 148 trestného zákonmka Slovenske republiky, musí byt trest pokuta 150 až 550 základných jednotiek alebo odňatim slobody na dobu 3-7 rokov.
5 počitačom došlo k neoprávnenému pristupu k obmedzenému pristupu verejnosti k informáciám a informáciám celoštátneho významu v Internete.
Neautorizovaný pristup si môžete dojednať zámerne z sebeckých motívov alebo neoprávneným pristupom môže dôjst bez vášho vedomia alebo súhlasu, ako váš osobný počitač môže byt napadnutý škodlivým softvérom. Preto, ste podozrenie, že skúmat, neúmyselné porušenie článku 215 trestneho zákonmka Slovenské republiky (d'alej len "zákon neopatrni a nedbalé použivanie počitačov/PC").
Článok 215 trestného zákonnika stanovuje pre Slovenskú republiku ako trest pokuty až do výšky €100.000 eur a/alebo trest odňatia slobody na dobu od 5 do 8 rokov.
Tiež v analýze informácif uložených na vašom osobnom počitači, bolo zistené, že z počitača na pravidelnom základe je hromadné rozosielanie nevyžiadanej pošty, si zámerne zariadil žoldniera motivy alebo osoby, ktoré bez vášho vedomia alebo súhlasu, ako váš počitač môže byt napadnutý škodlivým softverom. Tieto poštové šfria škodlivý softvér alebo zakázané pornografické materiály. Preto, ste účtované vyšetrovanie neúmyselné porušenie Satja 301 Trestného zákona Slovenské republiky (d'alej len "zákon o boji proti šíreniu spamu a malware (virusy)").
Článok 301 trestneho zákonnika Slovenské republiky stanovuje sankciu pokutu až do výšky €250.000 eur a trest odhatia slobody až na 5 rokov.
Vezmite prosim na vedomie, že vaše osobné údaje a Vaša poloha je identifikovaná a proti vám môžu byt stihani počas 96 hodín porušenie podra trestného zákona, ako je popisané vyššie. Spis bude prevedená na súd.
Avšak, v súlade so zmenami trestného zákonmka Slovenské republiky na 10 júla 201 3 a vyhlásenie o porušovanĺ lbdských práv môže Vaše považovat za neúmyselné (ak také porušenie dopustil vami prvýkrát), a nebudete stfilat. Táto podmienka môže byt spinená zaplatenĺm pokuty svojho štátu (na podporu projektov na ochranu kyberpriestoru na Internete).
Trest musi byt vyplatená na vás do 48 hodin od porušenia. Akonáhle uplynie 48 hodin bude po dobu d'alšich 48 hodín sa automaticky zbierajú úpIné informácie o vás, a proti vám budú trestne stfilani. Veľkost vášho pokuty je €100 eur. Jemné mčžete platit' poukážkami PaySafeCard.
Akonáhle zaplatite pokutu a peniaze budú pripĺsané na úč'et štátu, bude váš počitač sa odomkne počas 24 hodin.
Za to, že do 7 driĺ od povinnosti odstrániť všetky pripady porušovania spojené s vašim osobným počitačom. Ak porušenie nie sú opravené, bude počitač opät uzamkne proti vám budú stihanĺ (nezaplatenie pokuty).
Vezmite prosim na vedomie, že musite zadat platný voucher kddy, za tie peniaze, ked budete platit pokuty, a nie na pokladničných dokladov predstavil v hotovosti po zaplatení. Ak zadáte nesprávny kód pokladničných dokladov alebo peňažných poukážok pokusy zruši po zaplatenĺ okrem vyššie uvedených porušenĺ budete obvinený z podvodu (Článok 377 Trestného zákonnika Slovenské republiky, je tento článok ustanovuje trest odňatia slobody na dobu od 1 do 3 rokov) proti vám budú trestne stíhanf.

Instant automatic malware removal: Manual threat removal might be a lengthy and complicated process that requires advanced IT skills. Combo Cleaner is a professional automatic malware removal tool that is recommended to get rid of malware. Download it by clicking the button below:
▼ DOWNLOAD Combo Cleaner By downloading any software listed on this website you agree to our Privacy Policy and Terms of Use. To use full-featured product, you have to purchase a license for Combo Cleaner. 7 days free trial available. Combo Cleaner is owned and operated by Rcs Lt, the parent company of PCRisk.com read more.

Quick menu:

Policajného Zboru virus removal:

Step 1

Windows XP and Windows 7 users: Start your computer in Safe Mode. Click Start, click Shut Down, click Restart, click OK. During your computer starting process press the F8 key on your keyboard multiple times until you see the Windows Advanced Option menu, then select Safe Mode with Networking from the list.

Safe Mode with Networking

Video showing how to start Windows 7 in "Safe Mode with Networking":

Windows 8 users: Go to the Windows 8 Start Screen, type Advanced, in the search results select Settings. Click on Advanced Startup options, in the opened "General PC Settings" window select Advanced Startup. Click on the "Restart now" button. Your computer will now restart into "Advanced Startup options menu".

Click on the "Troubleshoot" button, then click on "Advanced options" button. In the advanced option screen click on "Startup settings". Click on the "Restart" button. Your PC will restart into the Startup Settings screen. Press "5" to boot in Safe Mode with Networking.

Windows 8 Safe Mode with networking

Video showing how to start Windows 8 in "Safe Mode with Networking":

Step 2

Log in to the account infected with the Policajného Zboru virus. Start your Internet browser and download a legitimate anti-spyware program. Update the anti-spyware software and start a full system scan. Remove all entries detected.


If you cannot start your computer in Safe Mode with Networking, try performing a System Restore.

Video showing how to remove ransomware virus using "Safe Mode with Command Prompt" and "System Restore":

1. During your computer starting process, press the F8 key on your keyboard multiple times until the Windows Advanced Options menu appears, and then select Safe Mode with Command Prompt from the list and press ENTER.

Boot your computer in Safe Mode with Command Prompt

2. When Command Prompt Mode loads, enter the following line: cd restore and press ENTER.

system restore using command prompt type cd restore

3. Next, type this line: rstrui.exe and press ENTER.

system restore using command prompt rstrui.exe

4. In the opened window click "Next".

restore system files and settings

5. Select one of the available Restore Points and click "Next" (this will restore your computer system to an earlier time and date, prior to the ransomware virus infiltrating your PC).

select a restore point

6. In the opened window click "Yes".

run system restore

7. After restoring your computer to a previous date, download and scan your PC with recommended malware removal software to eliminate any remnants of the Policajného Zboru ransomware virus.

Other tools known to remove the Policajného Zboru ransomware virus:

▼ Show Discussion

About the author:

Tomas Meskauskas

Tomas Meskauskas - expert security researcher, professional malware analyst.

I am passionate about computer security and technology. I have an experience of over 10 years working in various companies related to computer technical issue solving and Internet security. I have been working as an author and editor for pcrisk.com since 2010. Follow me on Twitter and LinkedIn to stay informed about the latest online security threats. Contact Tomas Meskauskas.

PCrisk security portal is brought by a company RCS LT. Joined forces of security researchers help educate computer users about the latest online security threats. More information about the company RCS LT.

Our malware removal guides are free. However, if you want to support us you can send us a donation.

About PCrisk

PCrisk is a cyber security portal, informing Internet users about the latest digital threats. Our content is provided by security experts and professional malware researchers. Read more about us.

Malware activity

Global malware activity level today:

Medium threat activity

Increased attack rate of infections detected within the last 24 hours.

QR Code
Policajného Zboru Ransomware QR code
Scan this QR code to have an easy access removal guide of Policajného Zboru Ransomware on your mobile device.
We Recommend:

Get rid of Windows malware infections today:

▼ REMOVE IT NOW
Download Combo Cleaner

Platform: Windows

Editors' Rating for Combo Cleaner:
Editors ratingOutstanding!

[Back to Top]

To use full-featured product, you have to purchase a license for Combo Cleaner. 7 days free trial available. Combo Cleaner is owned and operated by Rcs Lt, the parent company of PCRisk.com read more.