Politiet Norge Virus

Also Known As: Politiet Norge Ransomware
Distribution: Low
Damage level: Severe

"Politiet Norge (Avdeling for kampen mot datakriminalitet)" virus - how to unlock your computer?

What is Politiet Norge?

The Politiet Norge message is a ransomware infection originating from a family called Urausy and locks the user's computer screen. This family of ransomware infections is developed by cyber criminals with the sole purpose of stealing money from unsuspecting PC users. It is notorious for capabilities to adapt the deceptive message according to the country in which the infiltrated PC is located. Cyber criminals develop this security infection with the ability to detect the IP address of the target computer, and thus displaying the graphics, authority names, and text according to the specific country.

Politiet Norge computer locked ransomware

Politiet Norge ransomware targets computer users from Norway, however, users with infected PCs from France observe a message translated into French with the graphics of a local authority. This localization is employed to add authenticity to the deceptive message, which demands payment of a 100 Euro fine. Politiet Norge has no connection with this message. If you pay the fine, you will send your money to cyber criminals and your PC will remain locked. Do not be intimidated by the statements delivered within this message, they are fake. Ignore them and remove this scam from your computer immediately. The first screenshot (displayed below) is by the Reveton family of ransomware. There are several ransomware families that target PC users from Norway and this removal guide will help you to remove these screen lockers.

A variant of this ransomware virus:

Politiet Norge ransomware virus

 

Politiet Norge is merely a version of Urausy ransomware, which targets Norwegian PC users. Computer users should not trust information displayed within this message. It is an infection that infiltrated your computer via security vulnerabilities, probably using Trojans. These ransomware infections can be prevented by legitimate antivirus and antispyware programs, however, if your PC is already infected with Politiet Norge virus, use the removal instructions provided to eliminate it from your computer.

A fake message displayed by Politiet Norge virus:

Politiet Norge.
OBS! PC-en din er blokkert på grunn av minst én av følgende grunner. Du har brutt «Opphaveretts og Nærstående Rettighets Loven (Åndsverkloven)» (Video, Musikk, Programvare) og ulovlig bruker eller distribuerer opphavsrett beskyttet innhold, dermed bryter du paragraf 128 i straffeloven Kongeriket Norge. Paragraf 128 i straffeloven fastsetter en bøtestraff fra 2 opptil 5 hundre minimale lønninger eller en frihetsberøvelse fra 2 til 8 âr. Du har sett eller distribuert forbudt pornografisk innhold (Barneporno I Zoofili og osv.). Dermed bryter paragraf 202 i straffeloven Kongeriket Norge. Paragraf 202 i straffeloven fastsetter en frihetsberøvelse for 4 til 12 år. Ulovlig tigang til elektroniske data er igangsatt fra PC-en din, eller du har vært Paragraf 208 i straffeloven fastsetter en bøtestraff opptil NOK 1000.000 og/eller en frihetsberøvelse fra 4 til 9 âr. Ulovlig tilgang er igangsatt fra PC-en din uten ditt kjennskap eller samtykke, kan PC-en bli infisert av ondsinnet programvare, og dermed bryter du loven med forsømt bruk av personlig datamaskin. Paragraf 210 i straffeloven fastsetter en bot fra NOK 20000 til NOK 80000.
Spam distribusjon eller annen ulovlig reklame er gjennomført fra PC-en din som en fortjeneste søking aktivitet eller ble brukt uten ditt kjennskap, da kan PC-en bli infisert av ondsinnet programvare. Paragraf 212 i straffeloven fastsetter en bøtestraff opptil NOK 2500.000 og en frihetsberøvelse opptil 6 âr. I tilfelle aktiviteten er gjennomført uten ditt kjennskap, da gjelder den nevnte paragrafen 210 i straffeloven Kongeriket Norge. Din personlige informasjon og adresse blir identifisert nâ, en straffesak skal rettes mot deg under en eller flere lovparagrafer, som er angitt ovenfor, i løpet av de neste 72 timene. I henhold til endringen i straffeloven Kongeriket Norge den 28. august 2012, overtredelse av loven (hvis det ikke er gjentatt - første gang) kan betraktes som betinget godkjenning i tilfelle du skal betale boten til staten. Bøter kan betales bare innen første 72 timer etter overtredelsen. Så snart 72 timer utløp, muligheten til â betale boten utgår og en straffesak rettes mot deg automatisk i hpet av de neste 72 timene! Botbelpet er NOK 1000 eller ê100. Boten kan betales via Ukash/PaySafeCard. Når boten er betalt, vil PC-en din låses opp i løpet av 1 opptil 72 timer etter at pengene er satt inn i statens konto.

Quick menu:

Politiet Norge scam removal:

Step 1

Start your computer in Safe Mode. Click Start, click Shut Down, click Restart, click OK. During your computer starting process press the F8 key on your keyboard multiple times until you see the Windows Advanced Option menu, then select Safe Mode with Networking from the list.

alt

Video showing how to start Windows 7 in "Safe Mode with Networking":

Step 2

Log in to the account infected with Politiet Norge scam. Start your Internet browser and download a legitimate anti-spyware program. Update the anti-spyware software and start a full system scan. Remove all entries detected.


Download remover for Politiet Norge Ransomware
1) Download and install   2) Run system scan   3) Enjoy your clean computer!

By downloading any software listed on this website you agree to our Privacy Policy and Terms of Use. Free scanner checks if your computer is infected. To remove malware, you have to purchase the full version of Reimage.


After completing these steps your computer should be clean. Reboot your computer in Normal Mode.

Alternative Politiet Norge virus removal guide:

If this ransomware blocks your screen when you start your computer in Safe Mode with Networking, try starting your PC in Safe Mode with Command Prompt.

Video showing how to remove ransomware virus using "Safe Mode with Command Prompt" and "System Restore":

1. During your computer starting process, press the F8 key on your keyboard multiple times until the Windows Advanced Options menu appears, and then select Safe Mode with Command Prompt from the list and press ENTER.

Boot your computer in Safe Mode with Command Prompt

2. When Command Prompt Mode loads, enter the following line: cd restore and press ENTER.

system restore using command prompt type cd restore

3. Next, type this line: rstrui.exe and press ENTER.

system restore using command prompt rstrui.exe

4. In the opened window, click "Next".

restore system files and settings

5. Select one of the available restore points and click "Next" (this will restore your computer system to an earlier time and date, prior to the ransomware infiltrating your PC).

select a restore point

6. In the opened window, click "Yes".

run system restore

7. After restoring your computer to a previous date, download and scan your PC with recommended malware removal software to eliminate any remnants of Politiet Norge virus.

Download remover for Politiet Norge Ransomware
1) Download and install   2) Run system scan   3) Enjoy your clean computer!

By downloading any software listed on this website you agree to our Privacy Policy and Terms of Use. Free scanner checks if your computer is infected. To remove malware, you have to purchase the full version of Reimage.

Other tools known to remove Politiet Norge virus:

Other methods used to eliminate Politiet Norge infection from your PC:

Remove Politiet Norge virus using a Rescue Disk.

breedfavour

Thanks for the informative article. The tool i downloaded worked perfectly.