KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Virus

Also Known As: KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Ransomware
Distribution: Low
Damage level: Severe

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI virus "komputer jest zablokowany" removal instructions

What is KOMENDA GŁÓWNA POLICJI?

The KOMENDA GŁÓWNA POLICJI message states that the system has been blocked ("komputer jest zablokowany") due to the user watching pornography or downloading copyrighted files (music, video, etc.) This is a scam, a ransomware infection created by cyber criminals whose main purpose is to use this screen locker to trick unsuspecting PC users (predominantly from Poland) into paying a bogus 100 Euro (or 500 PLN) fine. Paying this fine is equivalent to sending your money to cyber criminals. The ransomware originates from a family of screen lockers called Reveton and it demands payment of the bogus fine using the Ukash or PaySafeCard pre-paid card services. The message exploits the name and graphics of KOMENDA GŁÓWNA POLICJI.

KOMENDA GLOWNA- POLICJI scam

No international authorities (including Poland's Police) use such methods (blocking computer screens) to collect fines for any law violations. Deceptive messages such as these are localized with many variants of this deceptive screen locker targeting various countries. For example, PC users from the USA, with computers infected by this ransomware, receive the the deceptive message in English and text adapted to appear as if sent by the FBI Cybercrime Division.

Update July 18, 2013: Cyber criminals have released a new variant of this ransomware virus - Policja (Polizja) Biuro Służby Kryminalnej "Pański osobisty komputer został zablokowany" virus

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI do not send these messages to computer users in Poland. It is a scam and should not be trusted. If you observe this type of message on your computer desktop, your computer is infected with a ransomware virus. Common sources of these infections are infected email messages, P2P networks, and malicious websites. To protect your operating system from such viruses, always use legitimate antivirus and anti-spyware programs and keep your operating system and installed software up-to-date. If your PC is already infected with this malware, use the removal guide provided to eliminate it.

A fake message displayed by the KOMENDA GŁÓWNA POLICJI virus:

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
UWAGA! Pański komputer jest zablokowany ze co najmniej jednego z powodów podanych poniżej. Pan/Pani naruszył/a «Ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych" (wideo, muzyka, oprogramowanie) oraz nielegalnie używał/a lub rozpowszechniał/a treści chronionych prawem autorskim, tym samym naruszając artykuł 128 Kodeksu Karnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Artykuł 128 Kodeksu Karnego przewiduje karę grzywny od 200 do 500 minimalnych wynagrodzeń lub pozbawienia wolności od 2 do 8 lat.
Pan/Pani oglądał/a lub rozpowszechniał zakazane treści pornograficzne (pornografia dziecięca/zoofilia itp.), w taki sposób naruszając artykuł 202 Kodeksu Karnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Artykuł 202 Kodeksu Karnego przewiduje pozbawienia wolności od 4 do 12 lat.
Nielegalny dostęp do danych informatycznych został wszczęty z Pańskiego komputera, lub Pan/Pani już...
Artykuł 208 Kodeksu Karnego przewiduje karę grzywny do PLN 500.000 i/łub pozbawienia wolności od 4 do 9 lat.
Nielegalny dostęp został zainicjowany z Pańskiego komputera bez Pańskiej wiedzy lub zgody; komputer może być zainfekowany przez złośliwe oprogramowanie, dlatego też Pan/Pani narusza Ustawę «0 niedbałym wykorzystaniu komputera osobistego..
Artykuł 210 Kodeksu Karnego przewiduje karę grzywny w wysokości PLN 10.000 do PLN 40.000.
Rozpowszechnianie spamu lub innego rodzaju bezprawne reklamy zostały dokonane z Pańskiego komputera jako działalność w celu osiągania zysku lub bez Pańskiej wiedzy; komputer może być zainfekowany złośliwym oprogramowaniem.
Artykuł 212 Kodeksu Karnego przewiduje karę do PLN 1.250.000 i pozbawienie wolności do 6 lat. W przypadku, iż dziatahość ta została dokonana bez Pańskiej wiedzy, spada Pan/Pani na mocy wspomnianego artykułu 210 Kodeksu Karnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Pańska osobowość i adres są obecnie identyfikowane, sprawa karna zostanie wszczęte przeciwko Pan/Pani w ramach jednego lub więcej artykułów określonych powyżej w ciągu najbliższych 72 godzin.
Zgodnie z poprawką Kodeksu Karnego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 04 lutego 2013 roku, niniejsze naruszenie prawa (jeśli nie jest powtórzone - po raz pierwszy) można uznać jako warunkowe w przypadku, gdy Pan/Pani zapłaci grzywnę na rzecz państwa.
Grzywny mogą być wypłacane tylko w ciągu 72 godzin po naruszeniu. Jak tylko 72 godziny upłynął, możliwość zapłaty grzywny wygasa, i sprawa karna zostanie wszczęta wobec Pana/Pani automatycznie w ciągu 72 godzin! Wysokość grzywny wynosi PLN 500 kub 6100. Może Pan/Pani zapłacić grzywnę Ukash lub PaySafeCard. Kiedy Pan/Pani zapłaci grzywnę, komputer będzie odblokowany w ciągu od 1 do 72 godzin po wpływu pieniędzy na konto Państwa.

Quick menu:

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI virus removal:

Step 1

Start your computer in Safe Mode. Click Start, click Shut Down, click Restart, click OK. During your computer starting process press the F8 key on your keyboard multiple times until you see the Windows Advanced Option menu, then select Safe Mode with Networking from the list.

Safe Mode with Networking

Video showing how to start Windows 7 in "Safe Mode with Networking":

Step 2

Log in to the account infected with KOMENDA GŁÓWNA POLICJI virus. Start your Internet browser and download a legitimate anti-spyware program. Update the anti-spyware software and start a full system scan. Remove all entries detected.


Download remover for KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Ransomware
1) Download and install   2) Run system scan   3) Enjoy your clean computer!

By downloading any software listed on this website you agree to our Privacy Policy and Terms of Use. Free scanner checks if your computer is infected. To remove malware, you have to purchase the full version of Reimage.


If you cannot start your computer in Safe Mode with Networking, try performing a System Restore.

Video showing how to remove ransomware virus using "Safe Mode with Command Prompt" and "System Restore":

1. During your computer starting process, press the F8 key on your keyboard multiple times until the Windows Advanced Options menu appears, and then select Safe Mode with Command Prompt from the list and press ENTER.

Boot your computer in Safe Mode with Command Prompt

2. When Command Prompt Mode loads, enter the following line: cd restore and press ENTER.

system restore using command prompt type cd restore

3. Next, type this line: rstrui.exe and press ENTER.

system restore using command prompt rstrui.exe

4. In the opened window click "Next".

restore system files and settings

5. Select one of the available Restore Points and click "Next" (this will restore your computer system to an earlier time and date, prior to the ransomware infiltrating your PC).

select a restore point

6. In the opened window click "Yes".

run system restore

7. After restoring your computer to a previous date, download and scan your PC with recommended malware removal software to eliminate any remnants of the KOMENDA GŁÓWNA POLICJI virus.

Other tools known to remove the KOMENDA GŁÓWNA POLICJI virus: