FacebookTwitterLinkedIn

Kriminalpolitisentralen Virus

Also Known As: POLITI Ransomware
Damage level: Severe

What is Kriminalpolitisentralen?

The following message is a scam: Kriminalpolitisentralen, Politiets Sikkerhetstjeneste and Det kongelige Justis - og Beredskapsdepartementet, "OBS! Datamaskinen din har blitt blokkert av sikkerhetsmessige grunner nevnt nedenfor". This message blocks the user's screen, demanding payment of a NOK 1000 fine using PaySafeCard or Ukash in order to unblock it.

This is a ransomware virus created by cyber criminals who make false accusations of law violations to scare unsuspecting PC users from Norway into paying the bogus fine. No legitimate authorities from Norway use screen-blocking messages to collect fines for any law violations. Paying this fine is equivalent to sending your money to cyber criminals.

Kriminalpolitisentralen virus

The Kriminalpolitisentralen ransomware virus originates from a family called Urausy and targets PC users from Norway.

Cyber criminals responsible for developing this scam, exploit the names of legitimate authorities from Norway (PolitiKriminalpolitisentralenPolitiets Sikkerhetstjeneste and Det kongelige Justis - og Beredskapsdepartementet), and furthermore, create a sense of urgency by implementing a fake 48 hour countdown timer within which payment must be made.

If you observe this type of message (screenshot below) on your computer screen, your PC is infected with a ransomware virus. Do not trust this message or pay the fine, since it is a scam.

Update 2015/02/05 - Cyber criminals have updated the design of POLITI ransomware virus:

norway politi ransomware virus reveton 2015

The Kriminalpolitisentralen ransomware virus specifically targets PC users from Norway, however, by using IP address information, cyber criminals are capable of presenting victims from different countries with localized variants of their fake messages.

For example, computer users from Australia observe this message as if sent by the Australian Communications and Media Authority, and users from Canada as if sent by the Ministry of Public Safety Canada.

Cyber criminals use localized variants of their ransomware viruses in order to make the fake messages appear authentic, and thus, deceive more PC users into paying the bogus fines. Commonly, ransomware viruses from the Urausy family are proliferated using 'exploit kits'.

To protect your computer, always keep installed software up-to-date since exploit kits rely on out-dated software to infiltrate systems.

Furthermore, PC users should use legitimate antivirus and anti-spyware programs when surfing the Internet. If your computer is already infected with Kriminalpolitisentralen ransomware, use the removal guide provided to eliminate this scam from your PC.

A fake message displayed by the Kriminalpolitisentralen ransomware virus:

Politiets Sikkerhetstjeneste.
Det kongelige Justis- og Beredskapsdepartementet.
KRIMINALPOLITISENTRALEN.
OBS! Datamaskinen din har blitt blokkert av sikkerhetsmessige grunner nevnt nedenfor.

Du er anklaget for visning/ lagring ogleller spredning av ulovlig pornografi (barnepornografilzoofililvoldtekt o.s.v.). Du har brutt Verdenserklæringen om ikke-spredning av barnepornografi. Du er anklaget for å begå kriminalitet ifølge paragraf 161 av Kongeriket Norge strafferett Paragraf 161 av Kongeriket Norge strafferett fastsetter straff for frihetsberøvelse etter termer 5-11 år. Også er du mistenkt for brudd på 'Opphavsrett og beslektede rettigheter' (nedlasting av
piratkopiert musikk, video, warez) og av bruk og/ eller spredning av opphavsrettsbeskyttet innhold. Dermed er du mistenkt for brudd på paragraf 148 av Kongeriket Norge strafferetten. Paragraf 148 av Kongeriket Norge strafferett fastsetter straff for frihetsberøvelse etter 3-7 år eller bot som tilsvarer 150-550 grunnlønner. Det var fra din datamaskin at uautorisert tilgang hadde blitt stjålet til informasjon av statens betydning og til data stengt for offentlig Internett-tilgang. Uautorisert tilgang kunne ha blitt arrangert av deg selv med vilje, av personlige motiver, eller uten din viten og samtykke, forutsatt at datamaskinen kan ha blitt påvirket av skadelig programmvare. Derfor blir du mistenkt - inntil etterforskningen er holdt - av overtredelse av artikkel 215 av Kongeriket Norge strafferett ("Lov om uaktsom og uvøren ignorering av datamaskiner og hjelpemidler"). Artikkel 21 5 av Kongeriket Norge strafferett fastsetter straff for frihetsberøvelse etter termer 5-8 år og/ eller opp til NOK 1.500.000 kroner stykket fint. Videre etter informasjon om din personlige datamaskin ble undersøkt, ble det funnet ut at din personlige datamaskin var blitt jevnlig brukt for bulk-spamming, enten arrangert av deg selv med vilje personlige motiver, eller uten din viten og samtykke, forutsatt at datamaskinen kunne ha vært påvirket av malware. Bulk-spamming er en måte å spre malware av utestengt pornografi. Derfor blir du mistenkt - inntil etterforskningen er holdt - av uskyldige overtredelse av artikkel 301 av Kongeriket Norge strafferett ("På bulk-spamming og malware (virus) formidling"). Paragraf 301 av Kongeriket Norge strafferett fastsetter straff for frihetsberøvelse for sikt opp til 5 år, og opp til NOK 3.000.000 kroner i bot. Vær så snill, husk begge av dine personlige identiteter og plassering er godt identifisert, og straffesak kan åpnes mot deg i løpet av 96 timer pr provisjon av forbrytelser per ovennevnte paragrafer. Kriminell sak kan sendes til retten. Men i henhold til endringer i Kongerike Norge strafferett datert 10 juli 2013, og i henhold til erklæringen om menneskerettighetene, kan det hende at ignorering av loven tolkes som utilsiktet (hvis du hadde ingen hendelser før) og ingen arraignment vil følge. Men det er et spørsmål om hvorvidt du har betalt boten til statskassen (til effekten av tiltak rettet mot beskyttelse av
cyberspace). Bot må betales i løpet av 48 timer fra lovbruddet. Ved utløpet av 48 timers term, vil 48 timer som følger brukes for automatisk innsamling av data på deg selv og din uredelighet, og straffesak vil bli åpnet mot deg. Summen av bot er NOK 1000 norske kroner.
Du kan betale boten med PaySafeCard eller Ukash kupongen din. Så snart pengene kommer til statskassens konto, sperringen på din datamaskin vil bli oppheveti løpet av 24 timer. Så i 7 dagers tid bør du rette opp feilene forbundet med din datamaskin. Ellers vil datamaskinen bli sperret opp igjen og straffesak vil bli åpnet mot deg selv (uten mulighet til å betale bot). Vær oppmerksom på at du bør gå inn kun verifiserte koder av bilag og avstå fra caching av bilag gang brukt for fine betaling. Hvis feilaktige koder ble lagt inn, eller om forsøk ble gjort for å avbryte bilag etter transaksjonen, da, bortsett fra ovennevnte brudd, vil du bli tiltalt for bedrageri (paragraf 377 av Kongeriket Norge straffeloven fra 1 til 3 års fengsel) og straffesak vil bli åpnet.

Instant automatic malware removal: Manual threat removal might be a lengthy and complicated process that requires advanced IT skills. Combo Cleaner is a professional automatic malware removal tool that is recommended to get rid of malware. Download it by clicking the button below:
▼ DOWNLOAD Combo Cleaner By downloading any software listed on this website you agree to our Privacy Policy and Terms of Use. To use full-featured product, you have to purchase a license for Combo Cleaner. 7 days free trial available. Combo Cleaner is owned and operated by Rcs Lt, the parent company of PCRisk.com read more.

Quick menu:

Kriminalpolitisentralen ransomware virus removal:

Step 1

Windows XP and Windows 7 users: Start your computer in Safe Mode. Click Start, click Shut Down, click Restart, click OK. During your computer starting process press the F8 key on your keyboard multiple times until you see the Windows Advanced Option menu, then select Safe Mode with Networking from the list.

Safe Mode with Networking

Video showing how to start Windows 7 in "Safe Mode with Networking":

Windows 8 users: Go to the Windows 8 Start Screen, type Advanced, in the search results select Settings. Click on Advanced Startup options, in the opened "General PC Settings" window select Advanced Startup. Click on the "Restart now" button. Your computer will now restart into "Advanced Startup options menu".

Click on the "Troubleshoot" button, then click on "Advanced options" button. In the advanced option screen click on "Startup settings". Click on the "Restart" button. Your PC will restart into the Startup Settings screen. Press "5" to boot in Safe Mode with Networking.

Windows 8 Safe Mode with networking

Video showing how to start Windows 8 in "Safe Mode with Networking":

Step 2

Log in to the account infected with this ransomware virus. Start your Internet browser and download a legitimate anti-spyware program. Update the anti-spyware software and start a full system scan. Remove all entries detected.


If you cannot start your computer in Safe Mode with Networking, try performing a System Restore.

Video showing how to remove a ransomware virus using "Safe Mode with Command Prompt" and "System Restore":

1. During your computer starting process, press the F8 key on your keyboard multiple times until the Windows Advanced Options menu appears, and then select Safe Mode with Command Prompt from the list and press ENTER.

Boot your computer in Safe Mode with Command Prompt

2. When Command Prompt Mode loads, enter the following line: cd restore and press ENTER.

system restore using command prompt type cd restore

3. Next, type this line: rstrui.exe and press ENTER.

system restore using command prompt rstrui.exe

4. In the opened window click "Next".

restore system files and settings

5. Select one of the available Restore Points and click "Next" (this will restore your computer system to an earlier time and date, prior to the ransomware virus infiltrating your PC).

select a restore point

6. In the opened window click "Yes".

run system restore

7. After restoring your computer to a previous date, download and scan your PC with recommended malware removal software to eliminate any remnants of this ransomware virus.

If you cannot start your computer in Safe Mode with Networking (or with Command Prompt), boot your computer using a rescue disk.

Some variants of ransomware disable Safe Mode making its removal complicated. For this step, you require access to another computer. After removing this ransomware virus from your PC, restart your computer and scan it with legitimate antispyware software to remove any possible remnants of this security infection.

Other tools known to remove the Kriminalpolitisentralen ransomware virus:

▼ Show Discussion

About the author:

Tomas Meskauskas

Tomas Meskauskas - expert security researcher, professional malware analyst.

I am passionate about computer security and technology. I have an experience of over 10 years working in various companies related to computer technical issue solving and Internet security. I have been working as an author and editor for pcrisk.com since 2010. Follow me on Twitter and LinkedIn to stay informed about the latest online security threats. Contact Tomas Meskauskas.

PCrisk security portal is brought by a company RCS LT. Joined forces of security researchers help educate computer users about the latest online security threats. More information about the company RCS LT.

Our malware removal guides are free. However, if you want to support us you can send us a donation.

About PCrisk

PCrisk logo

PCrisk is a cyber security portal, informing Internet users about the latest digital threats. Our content is provided by security experts and professional malware researchers. Read more about us.

Malware activity

Global malware activity level today:

Medium threat activity

Increased attack rate of infections detected within the last 24 hours.

QR Code
POLITI Ransomware QR code
Scan this QR code to have an easy access removal guide of POLITI Ransomware on your mobile device.
We Recommend:

Get rid of Windows malware infections today:

▼ REMOVE IT NOW
Download Combo Cleaner

Platform: Windows

Editors' Rating for Combo Cleaner:
Editors ratingOutstanding!

[Back to Top]

To use full-featured product, you have to purchase a license for Combo Cleaner. 7 days free trial available. Combo Cleaner is owned and operated by Rcs Lt, the parent company of PCRisk.com read more.