Policajny Zbor Slovenskej Republiky Virus

Also Known As: Ministerstvo Vnutra Ransomware
Distribution: Low
Damage level: Severe

Policajny Zbor Slovenskej Republiky (Ministerstvo Vnutra) Ukash scam - how to unblock your computer?

What is Policajny Zbor Slovenskej Republiky?

Policajny Zbor Slovenskej Republiky (Ministerstvo Vnutra) "Vas pocitac je zabokovany" is a fake message that demands payment of a bogus 100 Euro fine. In fact, this message is not delivered from Slovakian police, it is a scam developed by cyber criminals. Infections that block computer screens, demanding users pay bogus fines, are called ransomware. This particular screen locker originates from a family called Urausy. The deceptive message displayed by the Policajny Zbor Slovenskej Republiky virus states that you are required to pay the 100 Euro (or 2000 SKK) fine for supposedly committing law infringement (such as illegal downloads of copyrighted content, watching pornography, etc.)

Ministerstvo Vnutria International Police Association Ukash virus

These statements are false and displayed with the purpose of scaring PC users. Do not pay this fine - you will send your money to cyber criminals responsible for creating this scam, and your computer will remain locked. This particular ransomware infection predominantly targets PC users from Slovakia - the deceptive message is translated into Slovakian and exploits the names and graphics of local authorities. In addition, ransomware infections from the Urausy family are localized. For example, users from the USA, with computers infected with the same ransomware infection, observe the message translated into English and supposedly delivered from Interpol. Do not pay the fine for unlocking your computer. The best way to treat this scam is to eliminate it from your PC.

A variant of this ransomware virus:

Policajny Zbor Slovenskej Republiky ransomware virus

Like its variants, the Policajny Zbor Slovenskej Republiky (Ministerstvo Vnutra) virus is proliferated using drive-by downloads and Trojans. To avoid these computer infections, users should express caution when downloading software updates and video codecs. Be sure to download them from reputable sources only. Use legitimate antivirus and antispyware software to protect your Internet browsing. Do not be tricked by this deceptive ransomware infection and do not pay any bogus fines. If your computer is already infected with Policajny Zbor Slovenskej Republiky ransomware, use the removal guide provided to unlock your PC.

A deceptive message displayed by the Policajny Zbor Slovenskej Republiky (Ministerstvo Vnutra) virus:

Pozor! Váš počitač je zablokovaný kvótli aspon jedného z clótvodov uvedených nižšie. Boli ste pordenie «autorského práva a súvisiacich práv- (Video, Hudba, Software) a nedovolené použitie alebo distribúciu obsah chránený autorskými právami, a týrn pordil článoki28 trestného zákonnika Slovenskej Republiky.
článoki28 trestného zákonnika stanovuje pokuty 200-500 minimálnej mzdy alebo pozbavenie slobody na 2 až 8 rokov,
Boli ste chytení pri prezerani alebo distribúciu zakázané produkcie pornografickým obsahom (Detská pornografia / Zoofilia a atd'). A tým porušujete článok 202 trestného zákonnika Slovenskej Republiky. článok 202 trestného zákonnika stanovuje odŕiatia slobody na 4 až 12 rokov. Protiprávne pristup k počitačovým úclajom bol zahájený z počitača, alebo ste boli... článok 208 trestného zákonnika stanovuje pokutu až do výšky SKK 3.000.000 a / alebo odŕiatia slobody po dobu 4 až 9 rokov. Protiprávne pristup bol zahájený z vášho počitača bez vášho vedomia alebo súhlasu, rnéže váš počitač infikovaný škodlivým softvérom, tak ste porušil zákon o zanedbanej Použitie osobného počitača. článok 210 trestného zákonnika stanovuje pokuty SKK 60.000 libier na SKK 240.000.
Spam distribúcia alebo iné protiprávne inzercia bola uskutočnená z vášho počitača ako usilujúce o zisk činnosti alebo bez vášho vedomia, rnéže váš počitač infikovaný škodlivým softvérom. článok 212 trestného zákonnika stanovuje pokutu až do výšky SKK 7.000.000 a zbavenie osobnej slobody až na 6 rokov. V prIpade, že je táto činnost bola uskutočnená bez vášho vedomia, ste spadajú do vyššie uvedeného článku 210 trestného zákonnika Slovenskej Republiky.
Vaša osobnost a adresa sú v súčasnej dobe určené kriminálny pripad sa začne proti vám v rámci jedného alebo viacerých článkov uvedených vyššie, počas nasledujúcich 72 hodín. Podla novely trestného zákona Slovenskej Republiky 28. septembra 2012, tento zákon porušenie (ak sa neopakuje - prvýkrát) možno považovat za podmienenej prIpad, že by ste zaplatit pokutu štátu. Pokuty môžu byt vyplatené až až počas 72 hodín po porušeni. Akonáhle 72 hodin uplynuti, možnost zaplatit pokutu vyprší, a trestné konanie je začaté proti Vas automaticky počas najbližšich 72 hodin! Výéka pokuty je SKK 2000 atebo €100. Mátžete zaptatit pokutu pomocou PaySafeCard alebo Ukash. Ked platíte pokutu, bude váš počitač si odomknút v 1 až 72 hodin az peniaze budú vložené do štátneho.

Quick menu:

Policajny Zbor Slovenskej Republiky (Ministerstvo Vnutra) Virus removal:

Step 1

Start your computer in Safe Mode. Click Start, click Shut Down, click Restart, click OK. During your computer starting process press the F8 key on your keyboard multiple times until you see the Windows Advanced Option menu, then select Safe Mode with Networking from the list.

alt

Video showing how to start Windows 7 in "Safe Mode with Networking":

Step 2

Log in to the account infected with the Policajny Zbor Slovenskej Republiky (Ministerstvo Vnutra) virus. Start your Internet browser and download a legitimate anti-spyware program. Update the anti-spyware software and start a full system scan. Remove all entries detected.


Download recommended remover for
Ministerstvo Vnutra Ransomware

1) Download and install   2) Run system scan   3) Enjoy your clean computer!
By downloading any software listed on this website you agree to our Privacy Policy and Terms of Use. Free scanner checks if your computer is infected. To remove malware, you have to purchase the full version of Reimage.


After completing these steps your computer should be clean. Reboot your computer in Normal Mode.

Cannot boot in Safe Mode with Networking? (Policajny Zbor Slovenskej Republiky "Ministerstvo Vnutria" virus blocks Safe Mode with Networking)

Video showing how to remove ransomware virus using "Safe Mode with Command Prompt" and "System Restore":

1. During your computer starting process, press the F8 key on your keyboard multiple times until the Windows Advanced Options menu appears, and then select Safe Mode with Command Prompt from the list and press ENTER.

Boot your computer in Safe Mode with Command Prompt

2. When Command Prompt Mode loads, enter the following line: cd restore and press ENTER.

system restore using command prompt type cd restore

3. Next, type this line: rstrui.exe and press ENTER.

system restore using command prompt rstrui.exe

4. In the opened window, click 'Next'.

restore system files and settings

5. Select one of the available restore points and click 'Next' (this will restore your computer system to an earlier time and date, prior to the ransomware infiltrating your PC).

select a restore point

6. In the opened window, click 'Yes'.

run system restore

7. After restoring your computer to a previous date, download and scan your PC with recommended malware removal software to eliminate any remnants of the "Policajny Zbor Slovenskej Republiky (Ministerstvo Vnutra)" scam.

Download recommended remover for
Ministerstvo Vnutra Ransomware

1) Download and install   2) Run system scan   3) Enjoy your clean computer!
By downloading any software listed on this website you agree to our Privacy Policy and Terms of Use. Free scanner checks if your computer is infected. To remove malware, you have to purchase the full version of Reimage.

Other tools known to remove the Policajny Zbor Slovenskej Republiky (Ministerstvo Vnutra) virus: